Anförande Arbetsgrupp för förföljda kristna samt religions- och övertygelsefrihet