Anförande Att lägga till eller avsluta fadderuppdrag