Anförande Inventering av Svenska kyrkans församlingars arbete för papperslösa flyktingar