Verksamhetsberättelser km 2012

Här finns 2011 års verksamhetsberättelser från de tre nämnderna: Ansvarsnämnden för biskopar, Valprövningsnämnden och Överklagandenämnden