Motioner 2012

Här visas samtliga motioner till 2012 års kyrkomöte.

Längst ned på sidan finns en pdf-fil med alla motioner i samma dokument.

Motion 2012:01 Flerårskonfirmation
Motion 2012:02 Kontakter med dopfaddrar
Motion 2012:03 Inrättandet av stipendier för natur- miljö- och kulturmiljövård
Motion 2012:04 Utökande av psalmer i psalmboken
Motion 2012:05 Införa retreat som en obligatorisk del i vigningstjänsten
Motion 2012:06 Internationell konferens för förföljda kristna
Motion 2012:07 Arbete mot prostitution och trafficking
Motion 2012:08 Fördjupad kunskap i ekologi och miljökunskap i våra olika utbildningar
Motion 2012:09 Svenska kyrkan bör ta ett större miljöansvar än andra
Motion 2012:10 Säkra mångfalden i våra vigningstjänster
Motion 2012:11 Hållbart skogsbruk
Motion 2012:12 De gömda och glömda i Sverige
Motion 2012:13 Program för "Kyrkliga handlingar i fokus"
Motion 2012:14 Uppföljning av lyssnarkonferensen i Lund
Motion 2012:15 Utvisade flyktingar
Motion 2012:16 Direktval till församling
Motion 2012:17 Kvalitetsverktyg i konfirmandarbetet
Motion 2012:18 Svenska kyrkans konfirmandarbete och undervisning i alla åldrar
Motion 2012:19 Kyrkoantikvarisk ersättning
Motion 2012:20 Om skattebefrielse vid gåvor
Motion 2012:21 Partiella samfälligheter
Motion 2012:22 Tillsätt ett råd med ansvar för mission i Sverige
Motion 2012:23 Förtydliga missionen i Sverige
Motion 2012:24 Präster och diakoner utan församlingstjänst
Motion 2012:25 Präster eller diakoner som medlare i konflikter
Motion 2012:26 Avskaffa domkapitlen
Motion 2012:27 Renässans för trohet och trohetslöften - för barnens trygghet i familjen
Motion 2012:28 Ökad solidaritet med förföljda medkristna runtom i världen
Motion 2012:29 Ersätt Lag om Svenska kyrkan med ett ömsesidigt avtal, ett "konkordat"
Motion 2012:30 Fond för systerkyrkor
Motion 2012:31 Ändrad insamlingsperiod för Svenska kyrkan i utlandet
Motion 2012:32 Ersättning för kyrkliga handlingar
Motion 2012:33 Ett enklare och mer logiskt kyrkoår
Motion 2012:34 Samverkansform för begravningsverksamheten
Motion 2012:35 Beslut om kyrkotillhörighet för medlem av utlandsförsamling
Motion 2012:36 Samverkansform för begravningsverksamheten
Motion 2012:38 Redovisning av präster som avsagt sig vigselrätten
Motion 2012:39 Enklare former för biskopsval
Motion 2012:40 I anledning av förslaget till Ny ersättningsstadga
Motion 2012:41 Partiella samfälligheter
Motion 2012:42 Övergångsbestämmelser för Göteborgs kyrkliga samfällighet
Motion 2012:43 Lärosynsutredning
Motion 2012:44 Vård och underhåll av kyrkobyggnader
Motion 2012:45 Pastorala strukturer för Svenska kyrkan
Motion 2012:46 Svenska kyrkan och FN:s barnkonvention
Motion 2012:47 Angående samfälligheter
Motion 2012:48 Ett samlat arbetsgivaransvar
Motion 2012:49 Det palestinska kairosdokumentet
Motion 2012:50 Byt kyrkoordningens ordval från nomineringsgrupp till partigrupp!
Motion 2012:51 Israel-Palestinafrågan
Motion 2012:52 Val av församlingsråd
Motion 2012:53 Stöd till brottsoffer
Motion 2012:54 Social ekonomi
Motion 2012:55 Kairos Palestina - det rätta ögonblicket
Motion 2012:56 Möjlighet att bilda partiella samfälligheter inom begravningsverksamheten
Motion 2012:57 Vigda diakoners rätt att delta i överläggningar
Motion 2012:58 Vigda prästers rätt att delta i överläggningar
Motion 2012:59 Strategi för Svenska kyrkans undervisning i alla åldrar
Motion 2012:60 Romerna en del av Sverige och Svenska kyrkan
Motion 2012:61 Huvudgudstjänster i pastorat
Motion 2012:62 Vägval konfirmation