Sammanträdesplan 2012

Här finns båda sessionernas sammanträdesplaner

Session 1

Tisdag 25 september 
08.00 Mötesbyrån öppen för registrering
10.30 Gruppmöten
12.30 Lunch
14.00 Mässa i domkyrkan, biskop Martin Modéus
ca 15.15 Kyrkomötets inledning,
med hälsningsanföranden, anmälan av inkomna ärenden, hänvisning till utskott
ca 17.00 Utskottsarbete resten av kvällen

Onsdag 26 september 
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Utskottsarbete
12.30 Lunch
14.00 Utskottsarbete resten av dagen
19.00 Stiftsmiddagar

Torsdag 27 september
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Utskottsarbete
12.30 Lunch
14.00 Utskottsarbete resten av dagen och kvällen
19.00 Frivilliga seminarier

Fredag 28 september
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Utskottsarbete
12.30 Lunch
14.00 Utskottsarbete
16.00-16.30 Avslutning, kyrkomötet ajourneras

 

Session 2

Söndag 18 november 
12.00 Mötesbyrån öppnar för registrering
Gruppmöten
Gruppmiddagar

Måndag 19 november
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Kyrkomötets förhandlingar återupptas. Bordläggning, arbetsplenum
12.30 Lunch
14.00- ca 22.00 Arbetsplenum

Tisdag 20 november
08.15 Morgonmässa i domkyrkan
09.00 Gruppmöten
10.30 Arbetsplenum
12.30 Lunch
14.00-ca 22.00 Arbetsplenum, utdelning av kulturstipendium ca kl. 18

Onsdag 21 november
08.00-09.30 Gruppmöten
10.00 Arbetsplenum
12.30 Lunch
14.00 Arbetsplenum, ev. fyllnadsval
Kyrkomötet avslutas
15.00- ca 16.00 Mässa i domkyrkan, biskop Sven-Bernhard Fast