Ordförande Gunnar Sibbmarks inledning, kyrkomötet 2009

Kyrkomötet 2009

Kyrkomötet 2009 Foto: Magnus Aronson/IKON

[2009-09-25 09:00]

Vår uppgift i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, är att finna lösningar och besluta om regler, som underlättar för kyrkan och dess församlingar,

att arbeta för att kyrkan skall växa och väcka större och större intresse hos människor runt om i vårt land. Men inte enbart i vårt land utan runt om  i världen. Svenska kyrkan är en del av Kristi kyrka på jorden.
 
Ta del av hela inledningen genom att ladda hem den som pdf.

Inledningen vid kyrkomötet 2009