På besök hos kyrkolivsutskottet

[2009-09-25 09:30]

Till kyrkomötet kommer dels skrivelser från kyrkostyrelsen och dels motioner från ledamöterna. Dessa bereds i något av kyrkomötets åtta utskott, under den första sessionen.

KyrkolivsutskottetVanja Björsson, ordförande kyrkolivsutskottet

När kyrkomötet återsamlas i slutet av oktober vidtar diskussion i plenum och beslut. Utöver de åtta utskotten finns också en särskild läronämnd.

Några exempel på motioner som kyrkolivsutskottet behandlar under årets kyrkomöte är: Svenska kyrkans närvaro på internet, dop, handbok i medlemsvård, barnkonsekvensanalys och att motverka våldet bland unga.

Ordförande i kyrkolivsutskottet är Vanja Björsson, Strängnäs stift:

- Min roll som utskottets ordförande är bland annat att se till så att alla får möjlighet att tala. Jag är den som håller ihop sammanträdet och ser till att beslut fattas.

I utskottet finns 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Ersättarna har endast yttranderätt, de kan alltså inte lämna förslag eller rösta. Kyrkolivsutskottet har funnits sedan år 2000 då delar av de områden som tidigare bereddes av församlingsutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet fördes till det nybildade kyrkolivsutskottet.

- Jag tycker det är särskilt roligt med utvecklings- och framtidsfrågor, t ex motioner om konfirmation eller utbildning. Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är de som rör barn- och ungdom, 0-18 år, avslutar Vanja.

text: Carolina Alpin
foto: Rickard Wolrath/IKON
redaktionen@svenskakyrkan.se