Anförande Fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna