Anföranden 2014

Här kan man läsa 2014 års anföranden i pdf-filer. Längst ner finns en samlingsfil med samtliga anföranden.

Det går också att följa det inspelade materialet från plenum.

Anförande Angående lagen om Svenska kyrkan
Anförande Antalet ledamöter i kyrkomötet
Anförande Arvodesorgan för den nationella nivån och övriga ändringar i kyrkoordningen m.m.
Anförande Att möta människor på kyrkogårdar
Anförande Avgifter i barn- och ungdomsverksamheten
Anförande Avveckla ägandet i Fairtrade
Anförande Behandling av konvertiter
Anförande Behovet av förstärkt trosundervisning
Anförande Bekännelseskrifter
Anförande Bekännelseskrifterna till kyrkomötets ledamöter
Anförande Byte av uppdrag inom vigningstjänsten
Anförande Central upphandling av miljöcertifierad el
Anförande De odöpta 18-åringarna
Anförande Diakonens vigningslöften och antal diakoner i pastorat
Anförande Dödsskjutningar i utanförskapsområden
Anförande Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar
Anförande Ekoteologisk professur
Anförande Ekumeniska frågor
Anförande En kyrka utan tillgång till barnpornografi
Anförande Ett fredsupprop
Anförande Fastan behöver vi ta fasta på
Anförande Fattiga EU-migranter
Anförande Fyllnadsval till Svenska kyrkans överklagandenämnd
Anförande Fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna
Anförande Fördjupat samarbete mellan kyrka och idrott
Anförande Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande
Anförande Församlingsbegreppet
Anförande Församlingsutveckling och missionsstrategi
Anförande Generationsspridning i beslutsfattande organ
Anförande Gör dopet till en fest för familjen, släkten, vännerna och församlingen
Anförande Inför ett golv för kyrkoavgiften
Anförande Internationellt församlingsutbyte
Anförande Israel/Palestinakonflikten och andra internationella konflikter
Anförande Klimatmål för den nationella nivån m.m.
Anförande Klockringning
Anförande Kontanthantering
Anförande Kretsloppstankepris
Anförande Kristna i Mellanöstern
Anförande Kulturen som grundläggande uppgift
Anförande Kyrkans roll i den soviala ekonomin
Anförande Kyrkoantikvarisk ersättning
Anförande Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
Anförande Lönepolicy för Svenska kyrkan
Anförande Medieutredning
Anförande Miljöfrågor i förvaltningen av prästlönetillgångarna
Anförande Möjlighet att nå nya svenska medborgare
Anförande Nationellt hjälpcentrum för konvertiter
Anförande Nationellt program för praktik till unga
Anförande Nå ut med evangeliet
Anförande Odöptas tillträde till nattvardsbordet
Anförande om Guds vägar och Kairosdokumentet
Anförande Om restriktiv hållning gentemot islam
Anförande Religionsdialog
Anförande Rikstäckande verksamhet
Anförande Sanning och sken
Anförande Socialt arbete
Anförande Stiftelsekyrkor
Anförande Stöd samernas rättigheter
Anförande Svenska kyrkan och klimatfrågan
Anförande Svenska kyrkan på nätet
Anförande Svenska kyrkans kristna identitet
Anförande Svenska kyrkans kulturarvsarbete
Anförande Svenska kyrkans miljöansvar
Anförande Svenska kyrkans nattvarssyn
Anförande Svenska kyrkans roll som traditionsbärare
Anförande Sveriges Kristna Råds migrationsfonder
Anförande Systematiskt kvalitetsarbete: internationell referensgrupp
Anförande Säkerhet vid datalagring
Anförande Söderblomstipendium
Anförande Ta fram en mångfaldsplan
Anförande Tillgänglighet i kyrkor och andra lokaler
Anförande Utökad familjerådgivning
Anförande Utökad satsning på Alpha-arbetet i Sverige
Anförande Val och fyllnadsval till Läronämnden
Anförande Valfri församling
Anförande Valfrågor
Anförande Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2015-2017
Anförande Veterangudstjänst och stöd till veteraner
Anförande Vidgning av begreppet kyrkomusik
Anförande Vigselrätten och Svenska kyrkan
Anförande Vuxenkatekes
Anförande Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2013
Anförande Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Anförande Översyn av utbildning inom själavård
Kyrkomötet 2014 anföranden