Anförande Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande