Anförande Israel/Palestinakonflikten och andra internationella konflikter