Läronämndens yttrande 2014:14y Guds vägar- och Kairos Palestina-dokumenten