Läronämndens yttrande 2014:11y Uppta Barmenförklaringen bland Svenska kyrkans bekännelseskrifter

  • svenskakyrkan.se
  • / Kyrkomötet / Läronämndens yttrande 2014:11y Uppta Barmenförklaringen bland Svenska kyrkans bekännelseskrifter