Motion 2014:108 Avskaffa lagen om Svenska kyrkan

 Av Anna Ekström m.fl. (FiSK)

Mot 2014_108.pdf