Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

Kyrkorättsutskottet 2009:02

Sammanfattning
Se bifogat pdf-dokument.
 


Bifogat dokument:
 Kr2009_02.pdf

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:07

Betänkanden
Kr 2009:02

Debattinlägg
§ 176

Beslut av ärende
§ 185

Behandling av ärende
§ 176

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:21