Vem kan väljas till kyrkomötet?

Ledamöterna till kyrkomötet väljs vart fjärde år genom direkta val där alla som tillhör Svenska kyrkan och fyllt 16 år får delta. För att kunna bli vald måste man vara 18 år, döpt och tillhöra Svenska kyrkan. Valkretsarna består av de 13 stiften.
 
Biskoparna är inte ledamöter. Däremot har de skyldighet att närvara vid kyrkomötet. De har motionsrätt och får delta i överläggningar, men saknar rösträtt.