§ 176 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

Anförande § 176

§ 176 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

MARI LÖNNERBLAD:

Herr ordförande! Bifall till Kyrkorättsutskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:07

Betänkanden
Kr 2009:02

Debattinlägg
§ 176

Beslut av ärende
§ 185

Behandling av ärende
§ 176

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:21