KmSkr 2009:21
Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_21.pdf

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:07

Betänkanden
Kr 2009:02

Debattinlägg
§ 176

Beslut av ärende
§ 185

Behandling av ärende
§ 176

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:21