Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

Ekonomi- och egendomsutskottet 2009:05

Sammanfattning
Se bifogat pdf-dokument.
 


Bifogat dokument:
 EE2009_05.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:29
Mot 2009:69

Betänkanden
EE 2009:05

Debattinlägg
§ 135

Beslut av ärende
§ 164

Behandling av ärende
§ 135

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:23