§ 164 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

Beslut § 164

 


Bifogat dokument:
 Beslut2009_164.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:29
Mot 2009:69

Betänkanden
EE 2009:05

Debattinlägg
§ 135

Beslut av ärende
§ 164

Behandling av ärende
§ 135

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:23