§ 135 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

Anförande § 135

 


Bifogat dokument:
 Anf2009_135.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:29
Mot 2009:69

Betänkanden
EE 2009:05

Debattinlägg
§ 135

Beslut av ärende
§ 164

Behandling av ärende
§ 135

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:23