KmSkr 2009:23
Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

 


Bifogat dokument:
 KmSkr2009_23.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:29
Mot 2009:69

Betänkanden
EE 2009:05

Debattinlägg
§ 135

Beslut av ärende
§ 164

Behandling av ärende
§ 135

Kyrkomötets skrivelser
   KmSkr 2009:23