Skrivelser från Centralstyrelsen till kyrkomötet 1996

CsSkr 1996:1 Budget för kyrkomötet 1997
CsSkr 1996:2 Verksamhetsberättelse för år 1995
CsSkr 1996:3 Redogörelse för Centralstyrelsens verksamhet under första halvåret 1996
CsSkr 1996:4 Prästens tystnadsplikt
CsSkr 1996:5 Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran
CsSkr 1996:6 Vissa frågor avseende icke-territoriella församlingar

Skrivelser till ombudsmötet

[ Huvudsidan ][ Innehållsförteckning ]