KYRKOMÖTET 1996
I SIGTUNA

Under tiden 20 - 30 augusti hölls kyrko- och ombudsmöte i Sigtuna. Här kan du ta del av de skrivelser och motioner som behandlades samt de beslut som fattades.

 

  Vad är kyrkomötet?
  Kyrkomötet   - motioner och skrivelser.
  Ombudsmötet   - motioner och skrivelser.
  Innehåll   - ledamotslistor, sammanträdesplan m m.

Redaktion och utgivning: Svenska kyrkans information. e-Post: info@svkyrkan.se
[ Åter till Svenska kyrkans hemsida ][ Kyrkomötet 1995 ]