Skrivelser från SFRV:s styrelse till ombudsmötet 1996

StSkr 1996:501 Verksamhetsplan och rambudgetar för Svenska kyrkans gemensamma riksorganisation åren 1997--99
StSkr 1996:502 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1995
StSkr 1996:503 Redogörelse för styrelsens verksamhet under första halvåret 1996
StSkr 1996:504 Svenska kyrkans församlingsnämnds verksamhetsberättelse för år 1995
StSkr 1996:505 Svenska kyrkans utbildningsnämnds verksamhetsberättelse för år 1995
StSkr 1996:506 Nämndens för Svenska kyrkans mission (SKM) verksamhetsberättelse för år 1995
StSkr 1996:507 Nämndens för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) verksamhetsberättelse för år 1995
StSkr 1996:508 Svenska kyrkans nämnds för internationell diakoni/Lutherhjälpen verksamhetsberättelse för år 1995

Skrivelser till kyrkomötet

[ Huvudsidan ][ Innehållsförteckning ]