Mission som uppgift och begrepp i kyrkoordningen

Ekumenikutskottet 2009:01

Sammanfattning
Se bifogat pdf-dokument.
 


Bifogat dokument:
 Eu2009_01.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:22
Mot 2009:12

Betänkanden
Eu 2009:01

Debattinlägg
§ 137

Beslut av ärende
§ 166

Behandling av ärende
§ 137