§ 166 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen

Beslut § 166

§ 166 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:1 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen förelåg följande förslag (§ 137):

¨     bifall till utskottets förslag

¨     bifall till motion 2009:12 av Dag Sandahl

¨     bifall till motion 2009:22 av Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken.

 

Utskottet punkt 1

Förslag ställdes

     dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:12 av Dag Sandahl,

     dels om bifall till motion 2009:12,

och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag med övervägande ja besvarat.

 

BESLUT         Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:12 av Dag Sandahl om mission som uppgift i kyrkoordningen

 

Utskottet punkt 2

Förslag ställdes

     dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:22 av Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken,

     dels om bifall till motion 2009:22,

och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag med övervägande ja besvarat.

 

BESLUT         Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:22 av Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken om missionsbegreppet i kyrkoordningen.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:22
Mot 2009:12

Betänkanden
Eu 2009:01

Debattinlägg
§ 137

Beslut av ärende
§ 166

Behandling av ärende
§ 137