§ 137 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen

Debatt § 137

§ 137 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:1 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen.

I debatten yttrade sig

Johan Åkesson

     I detta anförande instämde Bo Lennart Anbäcken

Angela Boëthius, som yrkade bifall till utskottets förslag

Dag Sandahl, som yrkade bifall till motion 2009:12

Johan Åkesson, som yrkade bifall till motion 2009:22

     I detta anförande instämde Bo Lennart Anbäcken.

Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:

¨     bifall till utskottets förslag

¨     bifall till motion 2009:12 av Dag Sandahl

¨     bifall till motion 2009:22 av Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken.

(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:22
Mot 2009:12

Betänkanden
Eu 2009:01

Debattinlägg
§ 137

Beslut av ärende
§ 166

Behandling av ärende
§ 137