§ 137 Mission som egrepp och uppgift i kyrkoordningen

Anförande § 137

 


Bifogat dokument:
 Anf2009_137.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:22
Mot 2009:12

Betänkanden
Eu 2009:01

Debattinlägg
§ 137

Beslut av ärende
§ 166

Behandling av ärende
§ 137