Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

Ekonomi- och egendomsutskottet 2009:02

Sammanfattning
Se bifogat pdf-dokument.
 


Bifogat dokument:
 EE2009_02.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:68
Mot 2009:91

Betänkanden
EE 2009:02

Debattinlägg
§ 132

Beslut av ärende
§ 161

Behandling av ärende
§ 132