Vigsel och dop i utlandsförsamling

Motion 2009:68
av Anders Roos

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att till 2010 års kyrkomöte föreslå regler för hur kostnaderna för dop och vigsel i utlandsförsamling kan regleras inom Svenska kyrkans clearingsystem.

Motivering

För vigsel i annan församling än hemförsamling erlägger hemförsamlingen i enlighet med bestämmelser utfärdade av Kyrkostyrelsen en bestämd clearingavgift. Det anges noga vilka regler som gäller om vilken församling som i olika fall ska räknas som hemförsamling och därmed ska erlägga avgift.

Motsvarande bestämmelse torde även kunna gälla för vigsel i utlands­församling som enligt beslut i nämnden för Svenska kyrkan i utlandet är försam­ling i Svenska kyrkan.

Motsvarande bestämmelser torde även kunna gälla för dop av person kyrko­bokförd i Sverige.

Självfallet måste bestämmelserna utformas så att clearingavgiften i sin helhet tillfaller utlandsförsamlingen. Det kan också finnas skäl att clearingavgiften kan vara högre för dop och vigsel i utlandsförsamling.

Sollentuna den 20 juli 2009


Anders Roos (POSK)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:68
Mot 2009:91

Betänkanden
EE 2009:02

Debattinlägg
§ 132

Beslut av ärende
§ 161

Behandling av ärende
§ 132