§ 161 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

Beslut § 161

§ 161 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Ekonomi- och egendomsut­skottets betänkande EE 2009:2 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande ut­landsförsamlingar förelåg endast utskottets förslag (§ 132).

BESLUT         Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:68 av Anders Roos om vigsel och dop i utlandsförsamling och motion 2009:91 av Britta Olinder om utlandskyrkan – församlingars ekonomiska ansvar.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:68
Mot 2009:91

Betänkanden
EE 2009:02

Debattinlägg
§ 132

Beslut av ärende
§ 161

Behandling av ärende
§ 132