Utlandskyrkan - församlingar ekonomiska ansvar

Motion 2009:91
av Britta Olinder

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att ta fram ett förslag till hur kyrkomedlemmar i utlandsförsamlingar likaväl som de i Sverige boende ska kunna bidra med rimlig kyrkoavgift.

Motivering

En fråga som varit uppe till diskussion tidigare liksom i det aktuella utrednings­arbetet är utlandsförsamlingarnas status och ansvar. I dagens bekym­mer­samma ekonomiska situation, då församlingar i hela landet måste dra in och spara, blir skillnaden till utlandsförsamlingarna desto tydligare. På många håll har de senare mycket välbärgade medlemmar som i nuvarande system åker snålskjuts på mycket mindre bemedlade kyrkomedlemmars avgift här hemma. Det gäller alltså inte bara att betala lokal och drift samt det blygsamma nationella bidraget, som utredningen föreslår, utan också sådant som lön till de anställda. Låt utlandssvenskarna bli fullvärdiga medlemmar i Svenska kyrkan både när det gäller avgift och rösträtt!

Göteborg den 21 juli 2009


Britta Olinder (ÖKA)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:68
Mot 2009:91

Betänkanden
EE 2009:02

Debattinlägg
§ 132

Beslut av ärende
§ 161

Behandling av ärende
§ 132