§ 132 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

Anförande § 132

 


Bifogat dokument:
 Anf2009_132.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:68
Mot 2009:91

Betänkanden
EE 2009:02

Debattinlägg
§ 132

Beslut av ärende
§ 161

Behandling av ärende
§ 132