§ 132 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

Debatt § 132

§ 132 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

Förelåg Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:2 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar.

I debatten yttrade sig

Anders Roos, som yrkade bifall till utskottets förslag

Runar Patriksson, som yrkade bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.

(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:68
Mot 2009:91

Betänkanden
EE 2009:02

Debattinlägg
§ 132

Beslut av ärende
§ 161

Behandling av ärende
§ 132