Medvetenheten om söndagens betydelse

Kyrkolivsutskottet 2009:13

Sammanfattning
Se bifogat pdf-dokument.
 


Bifogat dokument:
 Kl2009_13.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:77

Betänkanden
Kl 2009:13

Debattinlägg
§ 129

Beslut av ärende
§ 158

Behandling av ärende
§ 129