§ 129 Medvetenheten om söndagens betydelse

Anförande § 129

 


Bifogat dokument:
 Anf2009_129.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:77

Betänkanden
Kl 2009:13

Debattinlägg
§ 129

Beslut av ärende
§ 158

Behandling av ärende
§ 129