Kyrkans musikundervisning

Kyrkolivsutskottet 2009:05

Sammanfattning
Se bifogat pdf-dokument.
 


Bifogat dokument:
 Kl2009_05.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:56
Mot 2009:79

Betänkanden
Kl 2009:05

Debattinlägg
§ 121

Beslut av ärende
§ 150

Behandling av ärende
§ 121