§ 121 Kyrkans musikundervisning

Debatt § 121

§ 121 Kyrkans musikundervisning

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:5 Kyrkans musikundervisning.

I debatten yttrade sig

Kerstin Zetterberg, som yrkade bifall till utskottets förslag

Runar Patriksson

Inger Harlevi, som yrkade bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.

(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:56
Mot 2009:79

Betänkanden
Kl 2009:05

Debattinlägg
§ 121

Beslut av ärende
§ 150

Behandling av ärende
§ 121