Orgelundervisning

Motion 2009:79
av Ann-Sofie Persson

Förslag till kyrkomötesbeslut

1.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att undersöka möjlig­heterna för ersättning vid orgelundervisning för icke-församlingstillhörig vid orgelunder­visning då detta inte är möjligt i hemförsamlingen.

2.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med fokus på orgelpedagogiska frågor för att driva utvecklingen framåt både vad gäller strategier och samordning inom området.

Motivering

Idag gäller det att bo i rätt församling eller i rätt stift för att få tillgång och möjlighet att lära sig spela orgel.

För lokala församlingar är det ofta viktigare att satsa på till exempel barnkör istället för enskild undervisning eftersom man då når fler i församlingen. Naturligtvis kan det även kör vara en ingångsport till kyrkomusikeryrket, men det krävs fortfarande möjligheter till lektioner och praktisk övning på instrumentet. Det gäller att börja i tid, det räcker inte med ett intresse – färdigheterna krävs för att kunna utföra det kommande arbetet.

Kyrkans musikundervisning är anledning till att jag själv idag är kyrkomusiker. Jag tog både lektioner i både piano och orgel för församlingens kantor och blev otroligt inspirerad av hennes arbete. Så pass att det fortfarande är henne jag har som förebild i mycket av mitt arbete. När undervisning upphörde att vara en del av kyrkomusikerns uppgifter försvann samtidigt en naturlig grogrund för kommande kyrkomusiker. 

Det finns idag både handlingsplaner och uppmaningar till landets församlingar att satsa på orgelundervisning. Vad händer om och när det inte görs? Vem tar ansvaret då? Svenska kyrkan kan inte bara hoppas på att någon annan gör det.

Virke den 20 juli 2009


Ann-Sofie Persson (c)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:56
Mot 2009:79

Betänkanden
Kl 2009:05

Debattinlägg
§ 121

Beslut av ärende
§ 150

Behandling av ärende
§ 121