Skapa en Svenska kyrkans musikskola i varje pastorat

Motion 2009:56
av Runar Patriksson

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda möjligheten att ställa krav på varje pastorat att skapa en Svenska kyrkans musikskola.

Motivering

Musikens betydelse i församlingsarbetet inom Svenska kyrkan är viktig för verksamheten i alla åldrar och i gudstjänstlivet. En väl fungerande kyrko­musiker i kombination med en positiv präst och goda övriga medarbetare ger ofta en aktiv församling med folkförankring.

Många erbjuder idag musikintresserade ungdomar en väg att leva på sitt musikstuderande, som t.ex. musiklärare och heltidsmusiker i orkestrar. Svenska kyrkan måste ta ett större ansvar för att ge en möjlighet att lära känna kyrkans musik även på det lokala planet. Ett nära samarbete med de kommunala musik­skolorna är säkert möjligt och rekommenderas.

Det borde skapas regler centralt för att kräva beslut i varje pastorat om att i någon form skapa en Svenska kyrkans musikskola med inbjudan till undervisning på framförallt orgel/piano men även på andra instrument som kyrkomusikern eller annan anställd kan erbjuda. Gitarren, inte minst, är ett viktigt instrument i ungdomsarbetet och vid kyrklig övrig verksamhet under arbetsveckan.

Varje kyrkomusiker borde ha minst två elever. Detta skulle ge kyrkomusiken ett stort behövligt tillskott inför framtiden i Svenska kyrkan och skapa intresse för kyrkans högre musikutbildningar.    

Töcksfors den 17 juli 2009


Runar Patriksson (FiSK)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:56
Mot 2009:79

Betänkanden
Kl 2009:05

Debattinlägg
§ 121

Beslut av ärende
§ 150

Behandling av ärende
§ 121