§ 150 Kyrkans musikundervisning

Beslut § 150

§ 150 Kyrkans musikundervisning, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:5 Kyrkans musikundervisning förelåg endast utskottets förslag (§ 121).

BESLUT         Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:56 av Runar Patriksson om att skapa en Svenska kyrkans musikskola i varje pastorat och motion 2009:79 av Ann-Sofie Persson om orgelundervisning.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:56
Mot 2009:79

Betänkanden
Kl 2009:05

Debattinlägg
§ 121

Beslut av ärende
§ 150

Behandling av ärende
§ 121