KYRKOMÖTET 1996
Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet arbetar i första hand med frågor som berör Svenska kyrkans lagreglerade verksamhet.

 

  Skrivelser
  Motioner
  Betänkanden
  Snabbprotokoll

[ Huvudsidan ][ Innehållsförteckning ]