Diakonkandidaternas moment 22

Tillsyns- och uppdragsutskottet 2009:08

Sammanfattning
Se bifogat pdf-dokument.
 


Bifogat dokument:
 TU2009_08.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:83

Betänkanden
TU 2009:08

Beslut av ärende
§ 111

Behandling av ärende
§ 083