§ 111 Diakonkandidaternas moment 22

Beslut § 111

§ 111 Diakonkandidaternas moment 22, beslut

Från onsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:8 Diakonkandidaternas moment 22 förelåg endast följande förslag (§ 83).

BESLUT         Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:83 av Bo Hanson och Mary Österström om diakonkandidaternas moment 22.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:83

Betänkanden
TU 2009:08

Beslut av ärende
§ 111

Behandling av ärende
§ 083