§ 083 Diakonkandidaternas moment 22

Debatt § 083

§ 83 Diakonkandidaternas moment 22

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2009:8 Diakonkandida­ternas moment 22.

Förelåg endast utskottets förslag.

(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 22 oktober 2009)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:83

Betänkanden
TU 2009:08

Beslut av ärende
§ 111

Behandling av ärende
§ 083