Församlingstillhörighet

Organisationsutskottet 2009:03

Sammanfattning
Se bifogat pdf-dokument.
 


Bifogat dokument:
 O2009_03.pdf

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:24
Mot 2009:33
Mot 2009:76

Betänkanden
O 2009:03

Debattinlägg
§ 070

Beslut av ärende
§ 098

Behandling av ärende
§ 070

Läronämndens yttrande
Ln 2009:8y