Gör Gotland till försöksområde för fri församlingstillhörighet

Motion 2009:76
av Inger Harlevi

Förslag till kyrkomötesbeslut

1.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att återkomma med ett förslag så att ett försök med fri församlingstillhörighet ska genomföras i Visby stift med start 2011.

2.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att formulera förutsättningar och villkor för försöket med fri föramlingstillhörighet.

Motivering

Kyrkomötet har tidigare behandlat motioner om fri församlingstillhörighet. Önskemålet om att detta ska införas består. Många med dubbelt boende, framförallt i glesbygd, känner större samhörighet med den församling där man inte bor permanent. Fri församlingstillhörighet kan därför vara ett viktigt argument för fortsatt medlemskap i Svenska kyrkan.

För att få en uppfattning om vad fri församlingstillhörighet skulle innebära och vilka villkor som ska gälla för att man ska få tillhöra en annan församling än den där man är skriven, borde ett försök göras. Visby Stift och Gotland lämpar sig synnerligen väl för detta. Vi har en stor mängd fastlänningar som äger fastigheter på Gotland och som tillbringar allt större del av året i dem. Gotland är ett synnerligen väl och tydligt avgränsat område och det handlar om en hanterlig total volym.

Visby den 20 juli 2009


Inger Harlevi (KySv)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:24
Mot 2009:33
Mot 2009:76

Betänkanden
O 2009:03

Debattinlägg
§ 070

Beslut av ärende
§ 098

Behandling av ärende
§ 070

Läronämndens yttrande
Ln 2009:8y