Kyrkomötet 2006 har avslutats
(061027)
Avslutande debatter och beslut
(061027)
Beslut om ökat engagemang för fred och rättvisa
(061027)
Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan i samarbete
(061026)
Dagens beslut i Kyrkomötet ligger nu ute
(061025)
Kyrkomötet har återsamlats den 24-27 oktober för den andra sessionen
(061024)
Nämnder med ersättare samt revisorer är valda
(061002)
Ny kyrkostyrelse vald
(060929)
Välsignelseakt för partnerskap bearbetas ytterligare
(060927)
Predikan vid kyrkomötets öppnande 2006
(060927)
Anders Wejryds inledningsanförande vid Kyrkomötets öppnande den 26 september 2006
(060927)
Svenska kyrkans kulturråds stipendier 2006
(060926) 17 stipendier utdelade

2006 års presidium
(060925) Mötet är nu öppnat och presidiet valt

Nu inleds årets kyrkomöte
(060921) Måndagen den 25 september kl 16 öppnas årets kyrkomöte i Uppsala